Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Αλλάγη ημερομηνίας

Αγαπητοί διαγωνιζόμενοι,

Ο 2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 12 Ιουνίου 2010